logo

D9-04地块用地指标变更公示

随着托克托县城市建设的不断发展,部分建设用地不符合城市规划要求,需要变更规划。2019年6月6日我局邀请专家对D9-04地块用地指标变更进行了论证,同意变更。现将该地块的变更内容公示如下:

该地块位于东胜大街与平安路交汇处西南角,用地性质为二类居住用地(兼容商业≤40%),拟将该地块建筑密度由原≤28%调整为≤35%。

 

如有异议请联系托克托县自然资源局

联系电话:8528828邮箱:tktxgh@163.com

 

 

 

                           托克托县自然资源局

                          二〇一九年六月十日